Raporty roczne

TytułOpisRozmiarPobierz
RAPORT ROCZNY 2020 List do Akcjonariuszy 270.11 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Sprawozdanie Finansowe i Informacja Dodatkowa 831.50 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia Sprawozdania Finansowego 274.25 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca zgodności Sprawozdań 68.82 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej 276.36 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Raport z badania Audytora 535.85 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora 97.02 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu 144.42 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2020 2.63 MB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe i Informacja Dodatkowa 2.25 MB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia Sprawozdania Finansowego skonsolidowane 274.25 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca zgodności Sprawozdań skonsolidowane 68.82 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej skonsolidowane 276.35 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Raport z badania Audytora skonsolidowane 529.81 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora skonsolidowane 96.53 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu skonsolidowane 49.11 KB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Wprowadzenie i Noty 1.77 MB PobierzPodgląd
RAPORT ROCZNY 2020 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 498.67 KB PobierzPodgląd

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

ONESANO S.A
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

Onesano 2022. All rights reserved.