O nas

Onesano to spółka giełdowa z wyłącznie polskim kapitałem. Na bazie polskiej myśli naukowej i wypracowanych patentów działa w segmencie innowacyjnych technologii. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne, własny dział badań i rozwoju oraz wewnętrzny system monitorowania jakości. Jej działalność skupia się wokół zdrowia, jest zarówno producentem marek własnych w zakresie suplementów zdrowia jak i dostawcą produktów dla Klientów zewnętrznych. Dodatkowo onesano w swoim portfolio posiada marki suplementów dla zwierząt, a także preparaty wspomagające rolnictwo.

Dzięki opatentowanym rozwiązaniom spółka pozostaje jedynym wytwórcą zarówno mieszanek estrów etylowych kwasów tłuszczowych omega -3, -5, -6, -9 jak i posbiotyku Yarrowia lipolytica Novel Food.

Sercem spółki jest wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, dzięki którym tworzone przez nas produkty są skuteczne, a ich jakość stanowi nasz wyróżnik na rynku.

Zarząd

Dominika Kowalczyk

Prezeska Zarządu

Pani Dominika Kowalczyk studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale nauk politycznych i dziennikarstwa. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami prawa handlowego oraz jest ekspertem w dziedzinie komunikacji społecznej i public relations.

Od 2010 roku zarządza agencjami public relations, a od 2015 roku jest Wiceprezesem Zarządu Zebra PR sp. z o.o. W ramach swojej działalności zawodowej realizuje projekty doradcze dla klientów z różnych branż, w tym energetycznej, finansowej, budowlanej i farmaceutycznej. Pani Dominika jest również doradcą wielu zarządów polskich firm w zakresie komunikacji produktowej, wewnętrznej oraz budowania relacji z mediami i administracją publiczną.

Była rzecznikiem prasowym m.in. Krajowej Izby Fizjoterapeutów (w latach 2018-2022), Ministra Finansów (w latach 2005-2006) oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (w latach 2006-2009). Brała udział w pracach nad strategią komunikacji IPO (debiut giełdowy) PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami kryzysowymi.

Działalność wykonywana przez Panią Dominikę Kowalczyk poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w Spółce. Pani Dominika Kowalczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Spółki osobie prawnej jako członek organu. Pani Dominika Kowalczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Rada Nadzorcza

Jakub Nadachewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Pan Jakub Nadachewicz ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Doświadczenie zawodowe:
Pan Jakub Nadachewicz pełnił liczne funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach kapitałowych z branży produkcyjnej, recyclingowej i energetycznej.

W 2005 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Unibax Sp. z o.o. i pełni tę funkcję do chwili obecnej. Równolegle sprawuje funkcje Prezesa Zarządu Unipartner Sp. z o.o. (od 2008 r.), Marqeen Sp. z o.o. (od 2010 r.), Gold Investments Sp. z o.o. (od. 2014 r.).

Pan Jakub Nadachewicz zasiada również w Radach Nadzorczych Spółek Eastside-Bis Sp. z o.o. oraz Elana Energetyka Sp. z o.o. W latach 2006 – 2014 był zaangażowany w działalność Klubu Sportowego Unibax S.A. Toruń na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Jakub Nadachewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jakub Nadachewicz spełnia wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Piotr Szeliga

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Pan Piotr Szeliga jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Stockholm University/Stockholm International Banking Institute. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.

Doświadczenie zawodowe:
Pan Piotr Szeliga posiada wieloletnie doświadczenie managerskie zdobyte w globalnej firmie doradczo-audytorskiej oraz w jednej z największych prywatnych grup kapitałowych z branży przemysłowej.

W latach 1996–2000 pracował w firmie Arthur Andersen, a następnie w firmie ce-market.com objął stanowisko Kontrolera Finansowego (2000-2003). Od 2003 do 2012 związany z Impexmetal S.A., gdzie pełnił kolejno obowiązki: Dyrektora Finansowego ds. Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej, Dyrektora ds. Rachunkowości, p.o. Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu Dyrektora Finansowego. We wrześniu 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A. Od 2006 roku do listopada 2018 był zatrudniony w Boryszew S.A., pełniąc w latach 2012-2018 funkcje w Zarządzie Spółki. Od listopada 2018 Dyrektor Zarządzający Aluminium Konin Impexmetal S.A., obecnie Gränges Konin S.A

Pan Piotr Szeliga sprawował funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal/Boryszew. Prelegent i panelista licznych wydarzeń gospodarczych, laureat nagród i odznaczeń branżowych, członek komitetów naukowych konferencji naukowo-technicznych.

Pan Piotr Szeliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub  spółki kapitałowej i nie uczestniczy w  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Piotr Szeliga spełnia wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Paweł Sawicki

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Paweł Sawicki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Fizyka. 

Doświadczenie zawodowe:

Obszar działalności Pana Pawła Sawickiego koncentruje się w sektorze reklamy, public relations i działalności pokrewnej, w tym w zakresie usługi zakupów mediów na potrzeby kampanii reklamowych i wizerunkowych dla marek, które dopiero wchodzą na polski rynek lub już istnieją na polskim rynku i chcą umocnić swoją pozycję. Współpracuje z podmiotami aktywnymi w regionie CEE oraz WE, w tym wiele z nich to czołowe europejskie przedsiębiorstwa i najbardziej rozpoznawalne marki.


W latach 1992-1994 zajmował stanowisko Media Managera w Biurze Reklamy S.A., a następnie – w latach 1994-1999 – Dyrektora Mediów w globalnej agencji Saatchi&Saachi, gdzie odpowiadał za proces transformacji struktur w niezależny dom mediowy oraz kooperację z kluczowymi Klientami (m.in. Polkomtel, ING). Od 1995 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu w Media Direction Sp. z o. o., która plasuje się w czołówce polskich domów mediowych.


Pan Paweł Sawicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub  spółki kapitałowej i nie uczestniczy w  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


Agnieszka Zielińska-Dalasińska

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 roku jest zatrudniona w spółce Unibax Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Marketingu. W latach 2007 – 2015 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Krezus S.A. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Gold Investments Sp. z o.o.

Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym

Radosław Szorc

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Pan Radosław Szorc ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:
Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w spółkach kapitałowych z branży telekomunikacyjnej, budowlanej i motoryzacyjnej, gdzie zarządzał procesami budżetowania, odpowiadał za wdrożenie modeli biznesowych oraz nadzorował przepływy finansowe. Posiada szerokie kwalifikacje w obszarze finansów, planowania strategicznego oraz kontrolingu finansowego i operacyjnego.

W ramach aktywności zawodowej pełnił funkcje Dyrektora ds. Kontrolingu w Grupie Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. (2017-2018), a następnie w przedsiębiorstwie PESA S.A. (2018-2019). W 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego S.A. Od 2020 roku jest związany z Boryszew S.A., gdzie sprawował funkcję Dyrektora ds. Kontrolingu, a obecnie Dyrektora Finansowego Grupy Kapitałowej.

Pan Radosław Szorc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na mocy art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy o biegłych rewidentach z dnia 11 maja 2017 r. pełnienie funkcji Komitetu Audytu zostało powierzone Radzie Nadzorczej Spółki. 

Zespół

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

ONESANO S.A
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

Onesano 2022. All rights reserved.

Zamknij MENU