Raporty bieżące

TytułOpisRozmiarPobierz
Raport bieżący onesano nr 27 2023 wykaz akcjonariuszy NWZ 14.09.2023 69.09 KB PobierzPodgląd
onesano_Uchwaly_NWZ_14.09.2023 692.34 KB PobierzPodgląd
onesano_Zalacznik_do_uchwaly_nr_5_NWZ_14.09.2023 376.13 KB PobierzPodgląd
Raport bieżący onesano nr 26 2023 uchwały podjęte NWZ 14.09.2023 65.89 KB PobierzPodgląd
RB 23_2023 Powołanie osoby nadzorującej 110.02 KB PobierzPodgląd
onesano_Projekty_uchwal_na_NWZ_14.09.2023 696.09 KB PobierzPodgląd
onesano_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_14.09.2023 0.99 MB PobierzPodgląd
RB onesano Zwołanie NWZ 14.09.2023 15.43 KB PobierzPodgląd
onesano_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_5_NWZ_14.09.2023 376.21 KB PobierzPodgląd
RB 22_2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dni...023 r. 107.19 KB PobierzPodgląd
onesano_Regulamin_Walnego_Zgromadzenia-zał.do_uchwały_nr_20_ZWZ_30.06.2023 1.09 MB PobierzPodgląd
onesano_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_za_2022r.-zał.do_uchwały_nr_17_Z...6.2023 805.91 KB PobierzPodgląd
onesano_Uchwały_ZWZ_30.06.2023 389.25 KB PobierzPodgląd
RB 21_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów w onesano S.A. 119.83 KB PobierzPodgląd
RB 20_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów w onesano S.A. 117.01 KB PobierzPodgląd
RB 19_2023 ZAŁĄCZNIK Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR 4.39 KB PobierzPodgląd
RB 19_2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach onesano S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 108.24 KB PobierzPodgląd
RB 18_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Unibax Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w onesano S.A. 118.34 KB PobierzPodgląd
RB 17_2023 ZAŁĄCZNIK Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR 7.99 KB PobierzPodgląd
RB 17_2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach onesano S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 109.15 KB PobierzPodgląd
RB 16_2023 Kandydatura na członka Rady Nadzorczej 93.20 KB PobierzPodgląd
RB 15_2023 Rezygnacja osoby nadzorującej 83.69 KB PobierzPodgląd
RB 14_2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. 122.09 KB PobierzPodgląd
RB 13_2023 Zmiana adresu strony internetowej Spółki 107.13 KB PobierzPodgląd
RB 12_2023 ZAŁĄCZNIK Statut onesano S.A. 372.51 KB PobierzPodgląd
RB 12_2023 Zmiana nazwy Spółki 107.15 KB PobierzPodgląd
RB 10_2023 ZAŁĄCZNIK Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR 4.34 KB PobierzPodgląd
RB 11_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Unibax Sp. z o. o. 117.23 KB PobierzPodgląd
RB 10_2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 108.05 KB PobierzPodgląd
RB 9_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Pana Romana Krzysztofa Karkosika 118.14 KB PobierzPodgląd
RB 8_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Boryszew S.A 114.79 KB PobierzPodgląd
RB 7_2023 ZAŁĄCZNIK Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR 4.45 KB PobierzPodgląd
RB 7_2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 106.72 KB PobierzPodgląd
RB 5_2023_ZAŁĄCZNIK Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 4.38 KB PobierzPodgląd
RB 6_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Unibax Sp. z o. o. 117.81 KB PobierzPodgląd
RB 5_2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 108.49 KB PobierzPodgląd
RB 2_2023_ZAŁĄCZNIK_Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 8.00 KB PobierzPodgląd
RB 4_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Pana Romana Krzysztofa Karkosika 118.02 KB PobierzPodgląd
RB 3_2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Boryszew S.A. 114.26 KB PobierzPodgląd
RB 2_2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 107.29 KB PobierzPodgląd
RB 1_2023 Terminy publikacji raportów okresowych 90.37 KB PobierzPodgląd
TytułOpisRozmiarPobierz
RB 36_2022 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym 28.18 KB PobierzPodgląd
RB 35_2022 Powołanie osoby nadzorującej 30.95 KB PobierzPodgląd
RB 34_2022 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 20 grudnia 2022 r. 25.52 KB PobierzPodgląd
RB 33_2022 Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki 33.86 KB PobierzPodgląd
RB 32_2022 Rezygnacja osoby nadzorującej 18.38 KB PobierzPodgląd
RB 31_2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał_ 92.49 KB PobierzPodgląd
RB 30_2022 Zmiana w składzie Zarządu Spółki 39.55 KB PobierzPodgląd
RB 29_2022 Otrzymanie zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. 52.91 KB PobierzPodgląd
RB 28_2022 Przedterminowy wykup obligacji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek 39.55 KB PobierzPodgląd
RB 27_2022 Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii D Skotan S.A. 36.02 KB PobierzPodgląd
RB 26_2022 _Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D 35.95 KB PobierzPodgląd
RB 25_2022 Otrzymanie zawiadomień o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. 54.21 KB PobierzPodgląd
RB 24_2022 Wydłużenie terminu spłaty pożyczki 31.84 KB PobierzPodgląd
RB 23_2022 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20_2022 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji serii D Skotan S.A. 36.86 KB PobierzPodgląd
RB 22_2022 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D 38.78 KB PobierzPodgląd
RB 21_2022 Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki 35.42 KB PobierzPodgląd
RB 20_2022 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Skotan S.A. 45.13 KB PobierzPodgląd
RB 19_2022 Informacja w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 32.77 KB PobierzPodgląd
RB 18_2022 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I. 33.46 KB PobierzPodgląd
RB 17_2022 Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki 33.02 KB PobierzPodgląd
RB 15_2022 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5� głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r 33.05 KB PobierzPodgląd
RB 14_2022 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r 32.58 KB PobierzPodgląd
RB 13_2022 _Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem 31.40 KB PobierzPodgląd
RB 12_2022 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. 33.06 KB PobierzPodgląd
RB 11_2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał 96.77 KB PobierzPodgląd
RB 10_2022 Nowa deklaracja znaczącego akcjonariusza w związku z emisją akcji serii D 35.02 KB PobierzPodgląd
RB 9_2022 Zatwierdzenie prospektu dotyczącego emisji akcji serii D Spółki przez KNF 36.85 KB PobierzPodgląd
RB 8_2022 Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii F, I, K, L, M, N, O, P 34.66 KB PobierzPodgląd
RB 7_2022 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem 32.09 KB PobierzPodgląd
RB 6_2022 Korekta raportów okresowych za okresy śródroczne 2021 roku oraz uzupełnienie raportów rocznych za rok 2020_ 35.62 KB PobierzPodgląd
RB 4_2022 Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym 36.14 KB PobierzPodgląd
RB 3_2022 Korekta raportów okresowych opublikowanych za okresy śródroczne 2021 roku 36.92 KB PobierzPodgląd
RB 2_2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. 31.87 KB PobierzPodgląd
RB 1_2022 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu 30.59 KB PobierzPodgląd
TytułOpisRozmiarPobierz
RB 29_2021 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem 38.60 KB PobierzPodgląd
RB 28_2021 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C, D, E, G, H, I, J, K 44.34 KB PobierzPodgląd
RB 27_2021 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L,M,N,O,P 27.09 KB PobierzPodgląd
RB 26_2021 Informacja o terminowym wdrożeniu wyników realizacji projektu Nowa generacja suplementów diety 29.56 KB PobierzPodgląd
RB 25_2021 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5� głosów na NWZ SKOTAN S.A. w dniu 4 listopada 2021 27.72 KB PobierzPodgląd
RB 24_2021 Uchwały NWZ SKOTAN S.A. z dnia 4 listopada 2021 r. 25.38 KB PobierzPodgląd
RB 23_2021 Projekt uchwały NWZ SKOTAN S.A. zwołanego na dzień 4 listopada 2021 r. 26.13 KB PobierzPodgląd
RB 22_2021 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E 22.45 KB PobierzPodgląd
RB 21_2021 Zwołanie NWZ KOTAN S.A. na dzień 4 listopada 2021 r. 83.58 KB PobierzPodgląd
RB 20_2021 Aktualizacja informacji w zakresie publikacji raportów okresowych w 2021 roku 29.59 KB PobierzPodgląd
RB 19_2021 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego 26.61 KB PobierzPodgląd
RB 18_2021 Rejestracja zmian Statutu Spółki 38.61 KB PobierzPodgląd
RB 17_2021 Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D 26.86 KB PobierzPodgląd
RB 16_2021 Zmiany w zakresie zabezpieczenia obligacji serii I, K, L, M, N, O i P oraz likwidacja instalacji badawczej 33.07 KB PobierzPodgląd
RB 15_2021 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E 21.34 KB PobierzPodgląd
RB 14_2021 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem 19.45 KB PobierzPodgląd
RB 13_2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 34.72 KB PobierzPodgląd
RB 12_2021 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5� głosów na ZWZ SKOTAN S.A. w dniu 31 maja 2021 r. 27.42 KB PobierzPodgląd
RB 11_2021 Uchwały ZWZ SKOTAN S.A. z dnia 31 maja 2021 r. 26.81 KB PobierzPodgląd
RB 10_2021 Podjęcie przez ZWZ SKOTAN S.A. uchwały w sprawie emisji akcji serii D 30.75 KB PobierzPodgląd
RB 9_2021 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Skotan S.A. 23.87 KB PobierzPodgląd
RB 8_2021 Uzupełnienie dokumentacji na ZWA SKOTAN S.A. w dniu 31 maja 2021 r. 27.96 KB PobierzPodgląd
RB 7_2021 Złożenie odwołania od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącej zwrotu środków 25.86 KB PobierzPodgląd
RB 6_2021 Zwołanie ZWZ SKOTAN S.A. na dzień 31 maja 2021 r. 99.89 KB PobierzPodgląd
RB 5_2021 Otrzymanie informacji o wydaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości decyzji dotyczącej zwrotu 30.88 KB PobierzPodgląd
RB 4_2021K Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku - Korekta 17.28 KB PobierzPodgląd
RB 4_2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku 15.74 KB PobierzPodgląd
RB 3_2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za 2020 rok 80.02 KB PobierzPodgląd
RB 2_2021 Rejestracja połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi 74.11 KB PobierzPodgląd
RB 1_2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku 71.23 KB PobierzPodgląd
TytułOpisRozmiarPobierz
RB 29_2020 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. 74.03 KB PobierzPodgląd
RB 28_2020 Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem 67.73 KB PobierzPodgląd
RB 27_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I 65.11 KB PobierzPodgląd
RB 26_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L,M,N,O,P 66.23 KB PobierzPodgląd
RB 25_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C 65.31 KB PobierzPodgląd
RB 24_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G, H, J 68.32 KB PobierzPodgląd
RB 23_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K 64.55 KB PobierzPodgląd
RB 22_2020 Włączenie wzbogaconej biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności 73.95 KB PobierzPodgląd
RB 21_2020 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5� głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 listopada 2020 r. 70.68 KB PobierzPodgląd
RB 20_2020 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 2 listopada 2020 r. 66.01 KB PobierzPodgląd
RB 19_2020 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi 71.18 KB PobierzPodgląd
RB 18_2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 2 listopada 2020 r. wraz z projektami uchwał 107.42 KB PobierzPodgląd
RB 17_2020 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi 65.14 KB PobierzPodgląd
RB 17K_2020 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi – korekta raportu 75.81 KB PobierzPodgląd
RB 16_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O 69.63 KB PobierzPodgląd
RB 15_2020 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5� głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r. 70.37 KB PobierzPodgląd
RB 14_2020 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. 68.46 KB PobierzPodgląd
RB 13_2020 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r. 68.67 KB PobierzPodgląd
RB 12_2020 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r. 72.23 KB PobierzPodgląd
RB 11_2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. 113.81 KB PobierzPodgląd
RB 10_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E 72.53 KB PobierzPodgląd
RB 9_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O 68.02 KB PobierzPodgląd
RB 8_2020 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. 72.23 KB PobierzPodgląd
RB 7_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P 65.83 KB PobierzPodgląd
RB 6_2020 Szacunkowe dane finansowe Skotan S.A. oraz informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki 77.33 KB PobierzPodgląd
RB 5_2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok 68.36 KB PobierzPodgląd
RB 4_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii N i O 69.48 KB PobierzPodgląd
RB 3_2020 Informacja dotycząca obligacji serii N i O 70.91 KB PobierzPodgląd
RB 2_2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. 72.22 KB PobierzPodgląd
RB 1_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L i M 66.23 KB PobierzPodgląd
TytułOpisRozmiarPobierz
RB 36_2019 Informacja dotycząca obligacji serii F, L, M 70.74 KB PobierzPodgląd
RB 35_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I 67.90 KB PobierzPodgląd
RB 34_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K 69.02 KB PobierzPodgląd
RB 33_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H i J 68.89 KB PobierzPodgląd
RB 32_2019 Wcześniejszy wykup części obligacji serii K 70.35 KB PobierzPodgląd
RB 31_2019 Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sławkowie 70.60 KB PobierzPodgląd
RB 30_2019 Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie 72.67 KB PobierzPodgląd
RB 28_2019 Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie 68.79 KB PobierzPodgląd
RB 27_2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. 74.29 KB PobierzPodgląd
RB 26_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G 68.04 KB PobierzPodgląd
RB 25_2019 Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie 69.35 KB PobierzPodgląd
RB 24_2019 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję 79.77 KB PobierzPodgląd
RB 23_2019 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie 70.16 KB PobierzPodgląd
RB 22_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E 66.76 KB PobierzPodgląd
RB 21_2019 Aneks dotyczący Fazy Wykonawczej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego 71.97 KB PobierzPodgląd
RB 20_2019 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5� głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. 71.62 KB PobierzPodgląd
RB 19_2019 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. 64.10 KB PobierzPodgląd
RB 18_2019K Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku – korekta raportu 68.51 KB PobierzPodgląd
RB 18_2019 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. 68.73 KB PobierzPodgląd
RB 17_2019 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego 65.78 KB PobierzPodgląd
RB 16_2019 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. 70.77 KB PobierzPodgląd
RB 15_2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r. 109.12 KB PobierzPodgląd
RB 14_2019 Włączenie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności 74.16 KB PobierzPodgląd
RB 13_2019 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego 68.75 KB PobierzPodgląd
RB 12_2019 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca 70.33 KB PobierzPodgląd
RB 11_2019 Emisja obligacji serii P 70.29 KB PobierzPodgląd
RB 10_2019 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości 69.28 KB PobierzPodgląd
RB 9_2019 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego 70.30 KB PobierzPodgląd
RB 8_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I 67.07 KB PobierzPodgląd
RB 7_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii C, F i L 70.87 KB PobierzPodgląd
RB 6_2019 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego 68.35 KB PobierzPodgląd
RB 5_2019 Informacja dotycząca obligacji serii I 67.20 KB PobierzPodgląd
RB 4_2019 Emisja obligacji serii O 71.53 KB PobierzPodgląd
RB 3_2019 Emisja obligacji serii N 69.95 KB PobierzPodgląd
RB 2_2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. 73.79 KB PobierzPodgląd
RB 1_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H 67.63 KB PobierzPodgląd
TytułOpisRozmiarPobierz
RB 33_2018 Informacja dotycząca obligacji serii H 32.40 KB PobierzPodgląd
RB 32_2018 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E 32.23 KB PobierzPodgląd
RB 31_2018 Emisja obligacji serii M 36.08 KB PobierzPodgląd
RB 30_2018 Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki 34.98 KB PobierzPodgląd
RB 29_2018 Uzgodnienie harmonogramu procesu scalenia akcji Spółki oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta 41.62 KB PobierzPodgląd
RB 28_2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. 37.48 KB PobierzPodgląd
RB 27_2018 Zawarcie umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego 44.20 KB PobierzPodgląd
RB 26_2018 Emisja obligacji serii L. 36.15 KB PobierzPodgląd
RB 25_2018 Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C 32.45 KB PobierzPodgląd
RB 24_2018 Emisja obligacji serii K 35.87 KB PobierzPodgląd
RB 23_2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki 38.67 KB PobierzPodgląd
RB 22_2018 Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu wodorowego 35.55 KB PobierzPodgląd
RB 21_2018 Umorzenie postępowania egzekucyjnego 34.23 KB PobierzPodgląd
RB 19_2018 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5� głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r. 33.81 KB PobierzPodgląd
RB 18_2018 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r. 31.76 KB PobierzPodgląd
RB 17_2018 Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” 34.44 KB PobierzPodgląd
RB 16_2018 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku 32.70 KB PobierzPodgląd
RB 15_2018 Decyzja PARP w sprawie przedłużenia terminu wdrożenia wyników badań projektu „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” 35.81 KB PobierzPodgląd
RB 14_2018 Zawieszenie postępowania egzekucyjnego 32.63 KB PobierzPodgląd
RB 13_2018 Wniosek PARP o zawieszenie egzekucji 33.75 KB PobierzPodgląd
RB 12_2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku 33.69 KB PobierzPodgląd
RB 11_2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r. 105.05 KB PobierzPodgląd
RB 10_2018 Emisja obligacji serii J 33.46 KB PobierzPodgląd
RB 9_2018 Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego 34.20 KB PobierzPodgląd
RB 8_2018 Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki 33.19 KB PobierzPodgląd
RB 6_2018 Emisja obligacji serii I 33.34 KB PobierzPodgląd
RB 5_2018 Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki 33.43 KB PobierzPodgląd
RB 4_2018 Wyrok WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego 32.81 KB PobierzPodgląd
RB 3_2018 Otrzymanie decyzji PARP w przedmiocie rozłożenia na raty zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego 33.77 KB PobierzPodgląd
RB 2_2018 Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów 40.29 KB PobierzPodgląd
RB 1_2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku 36.39 KB PobierzPodgląd

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

ONESANO S.A
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

Onesano 2022. All rights reserved.