RAPORT PÓŁROCZNY 1H2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności