RAPORT PÓŁROCZNY 1H2020 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora