WZA_NWN 06.03.2013 Uchwały Podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie