WZA 31.08.2020 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy