WZA 30.06.2022 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy