WZA 30.04.2015 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy