WZA 27.06.2013 Uchwały Podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy