WZA 27.06.2013 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy