WZA 26.06.2019 Uchwały Podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy