WZA 26.06.2019 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy