WZA 24.06.2016 Zatwierdzenie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej Spółki