WZA 24.06.2016 Uchwały Podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy