WZA 24.06.2016 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy