WZA 24.05.2017 Uchwały Podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusuzy