WZA 24.05.2017 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy