Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku