Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku