Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku