Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku KOREKTA