Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku