RB 9_2021 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Skotan S.A.