RB 8_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I