RB 7_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P