RB 4_2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku