RB 4_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii N i O