RB 3_2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za 2020 rok