RB 3_2020 Informacja dotycząca obligacji serii N i O