RB 36_2019 Informacja dotycząca obligacji serii F, L, M