RB 34_2022 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 20 grudnia 2022 r.