RB 33_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H i J