RB 30_2019 Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie