RB 30_2018 Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki