RB 2_2023_ZAŁĄCZNIK_Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR