RB 2_2021 Rejestracja połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi