RB 29_2022 Otrzymanie zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.