RB 28_2020 Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem