RB 28_2019 Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie