RB 28_2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.