RB 27_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I