RB 27_2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.