RB 26_2022 _Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D