RB 26_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G