RB 25_2019 Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie