RB 24_2019 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję