RB 23_2021 Projekt uchwały NWZ SKOTAN S.A. zwołanego na dzień 4 listopada 2021 r.