RB 23_2020 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K