RB 20_2020 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 2 listopada 2020 r.